מנטורית לתהליכי רגש והצלחה

נטורופתית, מתקשרת, טיפולים אישיים,
מורה ומאמנת רוחנית, מרצה וסופרת
מנחה מעגלי העצמה

לך אחרי צו לבך
למידה ומודעות הינם המפתח והפתח לעידן החדש
חייה חיים מתוך חיים
בדרך החיים העייפה קיימת נקודת אור

הבנתי שאם אנחנו רוצים לעלות בתדר, אנחנו רק צריכים לבקש

אני חשה שאם אני מבקשת לעלות בתדר, אתם (המדריכים) עושים לי מאין מבחנים מדוע?

יקרה, איננו יוצרים מבחנים. הננו יוצרים מצבים של תיקון.
למה הכוונה תיקון? תיקון הינו התמודדות. 
אם את והנך תבקשי לעלות תדר, ובליבך יתמלא הפחד, את והנך למעשה תחושי סוג של תקיעות, ואין אנו רוצים שתחושי את אותו הפחד.
 
אולם אם את מבקשת לעלות תדר, וחשה את גופך רעידות, וחשה את גופך מזיע, וחשה מתוך המשמעות, משהו שקורה בגוף שלך, אינך מפחדת? עלית תדר.
 
אולם, לא כל הזמן אנו יוצרים משמעות של אותם הרעידות וכל המשמעויות שנוצרות בגוף.
לעתים את מבקשת לעלות תדר, ואנו מעלים אותך תדר ללא מבחנים, אולם כאשר את מבקשת לעלות תדר, הננו מודעים שאת מבקשת לעלות תדר מתוך רצונותייך ליצור טיפול, או ליצור משמעות לחייך שלך, הננו מודעים שאינך מבקשת לעלות תדר סתם לכן: 
  • פעלי מתוך רצון נשמתך.
  • ללא פחד,
  • ללא חשש.
  • מתוך תובנות שהנך יוצרת נכון.
  • מתוך תובנות שהנך פועלת מתוך אור גדול,
  • מתוך תובנות שהבריאה יש בה משמעות,
  • ומתוך דרך של הבנה רבת פעלים, 

היי מבורכת

זה מביא אותי לשאלה, כשאתם אומרים אור גדול, אתם יכולים להרחיב למה אתם מתכוונים אור גדול?

אותה הבנה זו של אותו אור גדול, הינה הבנה שאתם נמצאים בהתפתחות רוחנית, אתם נמצאים בהתפתחות תדרית, ואתם והנכם מתוך אור שמיים ליישם יוצרים מתוך אותם הבנות לבכם שלכם, את אותה העלאת התדר. 
העלאת התדר תובנה של התפתחות רוחנית, פתיחות לכל עשייה של התפתחות רוחנית, הינה למעשה מחברת אתכם לאור גדול. 
אור גדול, הינו הדרך הנכונה, שכל אדם ואדם אמור ללכת בה וליצור עמו תובנה של בחירה ומשמעות. האם הבנת?

כשאתם מדברים על האור הגדול הנכם מתכוונים לבריאה?

אכן כן. וכאשר את יוצרת את המשמעות מתוך הנכון, מתוך הנכון הווה אומר, את פתוחה לקבל, את בלמידה, את יוצרת משמעות של חיבור, את למעשה מתחברת לאור הגדול, לאנרגיה של הבריאה.
הביני, כאשר אתם והנכם מדברים על אותם בריאות, אתם והנכם מתחברים לאותה בריאה מספר שמונה, האור הגדול התחבר ונגלה לאותם שמיים וארץ, שהארץ הייתה תוהו ובוהו, מבריאה מספר אחת.
אותו אור גדול שהתגלה מאותה בריאה מספר אחת, הינו למעשה יצר את אותה הפתיחה והפתיחות, כפי שאתם והנכם קוראים לה מאותו ספר בראשית.

מכיוון שאם אתם מסתכלים באותו תורה זה שלכם, אותם סיפורים של אותו תורה, הינם סיפורים שאין בהם קשר מבחינת זמנים, מכיוון שפעם התורה הייתה עוברת כתורה שבעל פה, וכסיפורים שהועברו מפה לאוזן, ובמשמעות החיים הבנה ותובנה נכרתה אצל אותם אלו.

יום אחד הבינו שהתורה אמורה להיות מאוגדת כספר, מכיוון שלא כל אחד זוכר את מה שנאמר באותם הבנות של גלגולים קודמים, וגם התורה שבעל פה, לא יצרה את אותה המשמעות של אותו החידוד מתוך הנכון.
עלייך להבין, אותו אור גדול, הינו אותו האור הבראתי ההכלתי, שהחל מתוך אותה המשמעות של הבנה טהורה.

אותו אור גדול היה למעשה אותו אור שהשמיים הופעלו מתוך ראייה של חושך. 
האור הגדול, היה ההבנה הראשונית של החושך שהפר עצמו מתוך משמעות של אור.
האור הגדול הינו למעשה הפנס הראשוני שנכנס לתוך אותו החושך, 
מכיוון שהחושך שלט על כל העולם, החושך יצר את אותה המשמעות בכל העולם, החושך יצר את המשמעות בכל היקום, לא כל כך כל העולם, עולם ומלואו של שמיים וארץ זאת הייתה כונתינו.

וכאשר הבינו בבריאה אותם מועצות העל שלחושך אין קיום, אין קיום לאנשים, אין קיום לחיות, אין קיום לחי, אין קיום לצומח, אין קיום לכלום במעטה של חושך. ולא סתם אומרים את אותה האמירה של: "הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום" מכיוון שזאת אותה סיבה של חושך.

כאשר תובנה יצרה מתוך המשמעות של אור גדול, אור גדול כאשר התחבר לאותה בריאה של חושך, למעשה יצר את אותה המשמעות של הבנה, להכיל עולם חדש. 
מכיוון שהאור נלחם אז, ונלחם גם היום באותה הבריאה של החושך.
אולם היום לאור יש קיום יותר מאותו קיום שנחל באותה בריאה של חושך שנבעה מאותו בריאה ראשונה.
ואתם והנכם אמורים לדעת ולהבין, שכאשר האור הראשוני, האור הגדול התחבר לאותה בריאה של חושך, אותו אחד נאבק נואשות כדי ליצור את אותו מקומו בשלום.
אותו אחד תדמיינו למעשה נכנס לאותו שטח כבוש מראש, ואותו אחד כאשר נכנס לאותו שטח כבוש מראש, נכנס משום מקום והתחיל לכבוש את אותה האדמה שהייתה שייכת לחושך.
ואותו אחד כאשר נכנס לאותה אדמה שהייתה שייכת לחושך, למעשה נלחם והתחיל לכבוש טריטוריות מאותה אדמה של החושך, וכך למעשה נוצרה הבנה, שהחושך למעשה צמצם את אותה ההכלה שלו, והאור יצר את אותה המשמעות של אותה ההכלה של בריאה חדשה.
זה אותו האור הגדול שנכנס והתחיל לכבוש את אותם הטריטוריות באותם ה"אדמה" של אותו החושך.
אולם החושך, הנך אמורה להבין, לא שכח מעולם, את אותה, "החוצפה" של אותו האור לקחת לו את אותם האדמות ואת אותם הטריטוריות, והחושך נלחם עד היום באותו אור מתוך המשמעות.
החושך נלחם עד היום לא רק באותה האדמה, אלא הוא נלחם באותם המצבים של אותם בני האדם. 
מכיוון שכאשר בני האדם החלו תהליך, החלו תהליך מתוך המשמעות של אותו האור, האור יצר את אותם ההבנות שהאדם היה לו נעים ונחמד לגור באותו האור.

איננו יודעים כמה אנשים גרו באותו מעטה של חושך. אולם החושך לא סלח לעולם לאותו האור ויצר את אותה מלחמת הקיום וכאילו "חטף" את אותם האנשים, לאותם הטריטוריה שלו.

אולם אתם יודעים, האנרגיה לא יכולה לחטוף, מבחינה טריטוריות. אולם האנרגיה יכולה להשתלט על התודעה של האדם. וכאשר אנרגיה משתלטת על התודעה של האדם, היא למעשה יוצרת אצל אותו אדם את אותו החושך התודעתי הפנימי, שקיים בו מתוך משמעות של כאב, של פחד, של הבנות ותובנות וזאת אותה מלחמה קיומית יוצרת שהחושך התחבר לאותו התודעה של יציר כפיו של אותו האור הגדול.
מכיוון שהאור הגדול ברא את השמיים ואת הארץ, ויצרה את המאורות, ויצרה את החי, אולם המשמעות של האדם בגלל יצר הביטוי שבו, היא ליצור בו את אותם התובנות של חושך. וכאשר האדמה, יוצרת את אותה המשמעות של הרעידה, ויוצרת את אותם רעידות אדמה, ויוצרת את אותם ההבנות של אותו ההרס, זה כאשר החושך משתלט על אותה טריטוריה זאת ויוצר את אותו ההרס.
 
מכיוון שהחושך, יש בו עדיין את אותו ה"כעס", על אותו ניצחון האור. 
והאור נלחם בחירוף שיניים אינו מוכן לוותר, ואינו מוכן ליצור את אותה המשמעות של אותה ה-הרמת ידיים, מכיוון שהאור מודע לזה, שיש לו מה להפסיד. האור מודע לזה שרק בתהליך אצלו, יש קיום ליצר האדם ולעולם ומלואו. רק במצב של אור, נכנסת התודעה של אותה התובנה, ותובנה של האדם יוצרת מתוך המשמעות כאשר החושך ההבנתי כאשר השמש שוקעת, נכנס בו.
 
זאת אותה ההבנה מכיוון שאם אתם לא תדליקו את אותם המאורות המלאכותיים אצלכם בבית, או בחצר, או בסביבה שלכם, אתם תבינו את המשמעות של החושך. והאדם ללא מאור, אינו יכול להתקיים. אינו יכול להתקיים מכיוון שהינו יוצר את אותם התהליכים של חוסר הבנה, וחוסר מודעות וחוסר תהליך. האור חייב להיות בכל מקום, גם מתוך תהליכים של קיום יצר האדם, וגם מתוך התובנות של להילחם בחושך.
כך אתם למעשה "מצאתם", את אותו אחד ששמו אדיסון שיצר את אותה המנורה הראשונה, למען המשמעות של אותו אור. הוא היה שליח. הוא היה שליח של הבריאה שנתן את התובנות של כיצד לבוא ולהתחבר מהחושך אל האור.
 
מכיוון שיצר האדם כאשר נברא באותם מחוזות של אותו אור, אינו אוהב לבוא לחיות בחושך. החושך הינו האויב מספר אחד של האדם, האויב מספר אחד של הצמחים ושל בעלי חיים מכיוון שבחושך לא גדל כלום. שממה, מדבר.
ואתם והנכם אמורים לדעת ולהבין, שהאור הגדול שהתחבר לאותו בריאה מספר אחת ומתוך משמעות של חושך להאיר אותו, יצר תהליך התפוצצות אדיר, של כמו שאתם בתובנה שלכם מנסים לבקוע סלע, או לבקוע הר, ולעשות אותו במו ידיכם. 
זאת הייתה פריצה משמעותית של אותם מלחמת קיום, עוצמתיים שבאותה מלחמת קיום נחלו כל אותם הישויות הגדולות של כל היקום. 
וכל אותם הישויות הגדולות של כל היקום הבינו מתוך תהליך גבוה ומשמעותי שעליהם להתאחד יחדיו, וליצור את אותה המשמעות של אותו החושך להאיר אותו. וכך בשיתוף פעולה של כל המדריכים וכל הישויות, וכל העוצמות של אותם התדרים, למעשה נוצרה אותה ההצתה הראשונית של אותו האור.
 
וברגע שנוצרה ההצתה הראשונית של אותו האור, לתהליך נוצרה משמעות חדשה, נוצרה משמעות תדרית חדשה, נוצרה משמעות הבנתית חדשה, האדם פתאום פקח את עיניו, וראה את משמעות האור, ראה את המשמעות שאותו אחד אינו יכול לחיות ללא אור, אינו יכול לחיות ללא המשמעות של החיים. 
האדם הינו יציר כפיו של האור. האדם וכל הסובב מכל אותו עולם ומלואו.
 
ומאותה בריאה מספר אחת, שנפתח ונפקח האור, מתוך אותו החושך. הבנות של עולם התחברו למשמעות חדשה, הבנות של דרך, הבנות של יצירה, הבנות של פקיחת עיניים, והבנות של משמעות. אולם החושך, תזכרו זאת לעולמים, לא שכח ו"כועס" עד היום, על אותו תהליך של אותה בריאה מספר אחת להאיר ולכבוש חלקים נרחבים מאותו "שטח אדמה" זה שלו.
 
מכיוון שכאשר החושך יצר את אותה המשמעות של אותו הצמצום, אותו אחד מבקש להילחם על אותם "שבויים" שאתם כאן, מטפלים בהם ויוצרים עמם קיום. הבינו, אתם יוצרים את אותה המשמעות עם אל אלינוס, עם יהווה, עם קריון, ועם ישויות נוספות של מלכי שמיים שנמצאים ביקום, שאתם אין בכם את יקרם כעת.
ואתם והנכם אמורים לדעת ולהבין, שאתם כאן יוצרים את אותה המשמעות עם שלושה ישויות, שאותם אלו היו חלק ניכר ומשמעותי שהציתו את האור הגדול באותה בריאה מספר אחת.
 
ואותם אלו, אותם ישויות אור עוצמתיות אלו הם מציתים את האור בבריאות אחרות, ושולטים בבריאות אחרות מתוך תהליך של קיום, יקום, ושיקום. מכיוון שכל ישות מעבירה תהליך, מעבירה את אותם הנשמות ודואגת גם לשמר על אותם נשמות אלה, מתוך חיבור משמעותי של אור.
 
מכיוון שאותם אלו אותם ישויות גבוהות כמו: יהווה וכמו אלינוס, וכמו כל אותם אלו שיוצרים את אותו החיבור המשמעותי, מודעים לתובנה, שהחושך יצר את אותו החיבור, ואת אותו רצון החיבור, מתוך תהליך כדי ליצור את אותו ה-לכבוש בחזרה את אותם הטריטוריות אלו שלו. האם הבנת?

אם כך הבנתי את תפקידי כאן בלימוד ספר החיים ובהפצת האור.

זה לא רק תפקידך את. גם אותם אלו אחרים שלומדים ושילמדו את אותו ספר חיים, ולא סתם אמרנו לכם ליצור את אותם הקבוצות, וליצור את אותם המשמעויות, כדי שאותו ידע יופץ.
מכיוון שיש משמעות ליצור את אותו החיבור אל האור, יש משמעות להתחיל עידן, עם סיומות אותם כל הרגשות וכל אותם הקשיים, ולהתחיל עמו את אותה המשמעות של אותם התדרים ברמה הגבוהה של אותו אל אלינוס.
מכיוון שהשאיפה של אותו אל אלינוס להתחיל את העידן שלו, כדף חלק, ללא תיקונים, ללא קשים, מתוך משמעות של יצירה, מתוך משמעות של: 
לקחת את כל האנרגיה, שאותם אלו מבזבזים על קושי, על מסכנות, על אומללות, על מצבים של תיקונים, ולקחת אותם ולתעל את האנרגיה לעולם ומלואו. לקחת ולהעצים את האנרגיה בעולם ביקום במשמעות, בקדמה. 
מכיוון שכאן, בעידן הזה של עידן האדמה, למשמעות של הרגש הייתה תהליך. 
מכיוון שאתם יודעים, אתם היום מסתכלים על עצמכם מעבר לאותו כתף זו שלכם, ואתם והנכם אינכם מבינים כיצד הלכתם את אותה דרך זו.
אולם, גם הבריאה מביטה מעבר לאותו כתף זו שלה ואומרת: "אני הלכתי בדרך הזאת והתקדמתי" כל אחד יוצר את התהליך של הקדמה, וכל אחד יוצר את התהליך של ההתקדמות.
הבריאה גם כן, אותו יהווה כאשר מחבר אתכם ומוביל אתכם ליידי אותו קריון, וליידי אותו אלינוס, הינו למעשה מוביל אתכם, כדי שאתם תתחברו לאותה הבנה גבוהה, לאותו תדר גבוה, כדי שגם אתם כנשמות שמחוברות כאן לאותו עידן אדמה, תצרו משמעות של חיבור וסיום.

מכיוון שאין זמן בבריאה, ואתם יודעים, הנשמות אמורות ליצור תהליך של התפתחות, הנשמות אמורות ליצור תהליך של קדמה, הנשמות אמורות לסיים את כל אותו מעטה הרגש, לסיים את כל הקושי.
מכיוון שרגש שייך לאותו עידן ישן, ואתם אמורים כאן, עם הכלים לחבר נשמות לאור, לחבר נשמות למשמעות, וליצור מתוך אותה המשמעות הזאת דרך חדשה, של תובנה משמעותית.

מכיוון שהדף החלק הזה, אמור ליצור מתוך המשמעות לעידן החדש, לעידן הבא, את אותו הקדמה בפיתוח. לפיתוח יש משמעות, לפיתוח יש עוצמה, ואתם יכולים לראות ולהבין שכאשר אתם כאן, מסתכלים על חייכם שלכם מבחינת קדמה, תסתכלו עשר שנים אחור, ואתם תבינו מה קורה בקדמה.
תבינו מה קורה בתהליך, תבינו מה קורה שהחיים שלכם למעשה השתנו בן לילה. 
מכיוון שלפני עשר שנים לא היה את אותו האינטרנט, ולא היה את אותם המחשבים הקטנים, ולא היו את כל אותם המצבים האלה של אותה הקדמה.

הקדמה הזו של השנים האחרונות, היא התחלת קדמה שנוצרת לתובנות של אותו עידן חדש, ואם כאן הקדמה הזאת נראית לכם כאותה קדמה עוצמתית משמעותית, אתם לא מבינים מה אותה קדמה משמעותית אמורה להיות באותו עידן חדש.

מה קדמה משמעותית אמורה ליצור בחייכם שלכם, מבחינת עידן חדש.
מכיוון שרק כאשר מסיימים רגש, כאשר מחוברים לאור, כאשר יוצרים יצירה, האנרגיה שנמצאת בתוך נפש וגוף האדם, למעשה מופעלת לטוהר, למיטב, ולהתפתחות.

 

שתף פוסט זה ברשתות החברתיות

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

ליצירת קשר

חיותה אפשטיין-מורה רוחנית- www.hayutaep.com © כל הזכויות שמורות

אימון רוחני, טיפולים בתקשור, וסדנאות להתפתחות רוחנית כתובת: נורדאו 30, פתח תקוה טלפון:052-2802867